My Company Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về My Company một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Mobifone Security
Đây là Module Security được phá triển bởi phòng phát triển phần mềm 3 - Trung tâm CNTT MobiFone
MBF Landing Page Blocks Website
MobiFone Landing Page Blocks Website
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức